Αλυσίδα Ψύξης

Η σωστή διαδικασία κατάψυξης καθώς και της διακίνησης των κατεψυγμένων τροφίμων εξασφαλίζει την διατήρηση της μέγιστης ποιότητας αλλά και των θρεπτικών συστατικών .

Κάθε κρίκος της ψυκτικής αλυσίδας είναι εξίσου κρίσιμος, καθώς επηρεάζει άμεσα την κατάσταση του τελικού προϊόντος.

 

ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

Βασική προϋπόθεση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας είναι η άμεση κατάψυξη τους. Ελάχιστες ώρες μετά την αλίευση των προϊόντων από τις ελληνικές θάλασσες,   τα προϊόντα καταφθάνουν στις εγκαταστάσεις μας και αφού ολοκληρωθεί η ανάλογη επεξεργασία τους, καταψύχονται άμεσα  σε περιβάλλον βαθιάς κατάψυξης στους -40°C έτσι ώστε το αλίευμα να διατηρήσει αναλλοίωτα όλα τα θρεπτικά συστατικά του.

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στην εταιρεία μας τηρούμε και εφαρμόζουμε τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο HACCP στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας, από την επιλογή των πρώτων υλών, τον εξοπλισμό, την παραγωγή, την επεξεργασία και τέλος τη διανομή του προϊόντος.

 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Χάρη στο προηγμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας, κάθε προϊόν μας έχει τη δική του ταυτότητα με μοναδικό αριθμό παρτίδας (LOT number), ώστε να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε από πού αλιεύτηκε, πως επεξεργάστηκε αλλά και που διενεμήθη.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Τα προϊόντα μας μεταφέρονται από τις εγκαταστάσεις μας στους αγοραστές,  διατηρώντας  την ψυκτική αλυσίδα στην απαιτουμένη θερμοκρασία (από -15℃ έως -18℃ ).