• '60

  1960

  Η ταυτότητα μας στον χώρο της αλιείας δημιουργήθηκε από τον Ευθύμιο Παρμενίδη, ο οποίος ως ο μοναδικός γιος μιας οικογενείας ψαράδων συνέχισε το επάγγελμα του πατερά του. Αποκτά το δικό του αλιευτικό σκάφος στα μέσα της δεκαετίας του 60, όπου ξεκινά να αλιεύει σε όλο το βόρειο αιγαίο πέλαγος με αφετηρία την Κεραμωτή φτάνοντας έως την Λήμνο και την Μυτιλήνη. 

 • ΣΗΜΕΡΑ

  Μεταγενέστερα η οικογένεια αποκτά νέο σύγχρονο σκάφος τύπου γρι-γρι , το οποίο αλιεύει μέχρι και σήμερα για λογαριασμό της.

 • '90

  1990

  Μέσα στα επόμενα χρόνια δημιουργεί ένα ιδιόκτητο ιχθυοτροφείο το όποιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον, ενώ χάρη στην ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους, η μοναδική παρέμβαση ήταν η τοποθέτηση ενός πλέγματος 20 μέτρων στο μοναδικό σημείο που το συνδέει με την ανοιχτή θάλασσα.

 • ΣΗΜΕΡΑ

  Το ιχθυοτροφείο ανήκει μέχρι και σήμερα στις επιχειρήσεις της οικογένειας, όπου εκτρέφονται τσιπούρες και λαυράκια εξαιρετικής ποιότητας τα οποία προμηθεύουν την τοπική αγορά.
 • '00

  2000

  Το 2001 εγκαινιάζονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κατάψυξης με την επωνυμία  Δημήτριος και Αριών Παρμενίδης Α.Ε. όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας συνδυάζει πλέον τον πρωτογενή τομέα με τον δευτερογενή, αλλά και με το εμπόριο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην μονάδα μας επεξεργάζονται όσα ψάρια και θαλασσινά αλιεύονται από τις ελληνικές θάλασσες ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και διεθνή κατεψυγμένα  προϊόντα, ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες αλλά και την ζήτηση των πελατών μας.    
 • ΣΗΜΕΡΑ