Ζώνη Αλίευσης  FAO

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agriculture Organisation, FAO), έχει χωρίσει τον παγκόσμιο χάρτη σε διάφορες ζώνες και τις έχει αριθμήσει ανάλογα. Βάσει αυτού του αριθμού, ο οποίος αναγράφεται στη συσκευασία των προϊόντων, υποδεικνύεται η ακριβής περιοχή αλίευσης, επομένως και η προέλευση του ψαριού,  που καταναλώνουμε. Στα ελληνικά αλιεύματα αντιστοιχεί ο αριθμός 37GR.